Telefon: 800 111 373

V bolestné chvíli života, která nastává při odchodu blízkých, Vám nabízíme naši pomoc při zajišťování důstojného rozloučení se zesnulým.

Pohřební služba Jablonec nad Nisou

Co udělat při úmrtí v bytě?

 • Nejdříve zavolejte lékaře - tel.: 155 (Přivolaný lékař vystaví a vyplní "Listy o prohlídce zemřelého".)
 • Odvoz zemřelého potom provede na zavolání naše NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA.
 • Osádce můžete zavolat na tel. čísla: +420483 313 500, +420 603 491 507, +420 603 491 515

Co udělat při úmrtí v nemocnici, nebo v domovech soustředěné péče?

 • dostavit se s doklady potřebnými k vyřízení pohřbu na pohřební službu ve Větrné ul. č. 4 v Jablonci, popř si dohodnout na tel.: 483 313 400 sjednání pohřbu NA PRO VÁS VHODNÝ TERMÍN

Kde najdete naší pohřební službu?

 • V ulici Větrná 4 v Jablonci nad Nisou - proti letnímu kinu na Horním náměstí
Pohřební služba Ladislav Kopal - Větrná ulice č. 4

Pracovní doba pohřební služby?

 • Po - Pá 8.00 - 12.00 - 13.00 - 15.30
 • So - Ne - možnost sjednat smuteční obřad po dohodě

Služby, které Vám můžeme poskytnout:

 • odvoz a převoz zemřelého (i mimo ČR, včetně vyřízení celních náležitostí), oblečení a oholení zemřelého
 • zajištění smutečního obřadu se všemi náležitostmi a požadavky podle Vašeho přání v obřadní síni, kostele, popř. bez obřadu, včetně: hudby, nosičů, řečníka k obřadu, autobusu pro smuteční hosty, reprezentativního auta k odvozu zesnulého po obřadu
 • provedení smutečního obřadu kdekoliv v ČR (Liberec, Semily, Praha a pod.)
 • zhotovení smutečních kytic a věnců s dovozem na místo konání pohřbu
 • natištění smutečních oznámení (parte) na počkání, včetně smutečních obálek
 • zprostředkování oznámení o úmrtí v denním tisku
 • zajištění veškerých hřbitovních služeb (kopání hrobu apod.)
 • vyřízení a vystavení následujících dokladů:
 • úmrtní list, potvrzení o úmrtí (pro zaměstnavatele), potvrzení o vyřizování pohřbu (pro zaměstnavatele)
 • zajištění uložení zpopelněných ostatků - rozptylem do hrobu, hrobky
 • poradenství ve všech otázkách týkající se posledního rozloučení

Dále zajišťujeme a provádíme:

 • zhotovení pomníků a provedení kamenických prací
 • zhotovení fotokopií úmrtního listu, popř. dalších dokladů
 • přesypy uren a exhumace tělesných ostatků
 • zhotovení štítků na urny, fotografií na porcelán
 • ostatní specializované pohřební služby dle přání a dohody
 • kompletní správu městských hřbitovů v Jablonci nad Nisou

Prodáváme:

 • ozdobné obaly na urny, lampičky, svíčky, vázičky, knoty, rámečky, oleje do lamp, klíčky, urnové šachtice a další hřbitovní dekorace a zboží
 • řezané květiny ve stánku přímo na hlavním hřbitově

K vyřízení pohřbu od Vás potřebujeme:

 • občanský průkaz zemřelého
 • občanský průkaz druhého manžela (pokud žije)
 • oblečení pro zemřelého (obuv není nutná)

Pohřebné:

 • Ve výjimečných případech vypravovateli pohřbu náleží sociální příspěvek (pohřebné) v současné výši 5000,- Kč. O pohřebné se žádá na základě faktury a ůmrtního listu na kontaktních místech Městského úřadu podle bydliště vypravovatele pohřbu.

Volno na pohřeb

Zákoník práce Vám zajišťuje k vyřízení pohřbu:

 • pracovní volno s náhradou mzdy na 3 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte
 • pracovní volno s náhradou mzdy na 1 den při úmrtí rodičů a sourozenců pracovníka. Tedy dětem, sestrám a bratrům zemřelého. Při úmrtí rodičů a sourozenců manžela(ky). Tedy zeťům, snachám, švagrům a švagrovým. Na 2 dny, jestliže pracovník obstarává pohřeb těchto osob.
 • pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejdéle na 1 den se poskytuje při úmrtí prarodičů pracovníka nebo prarodičů jeho mažela(ky). Tedy vnukům, vnučkám a jejich manželům a manželkám, nebo jiné osobě, která žila v době úmrtí ve společné domácnosti. Na 2 dny, jestliže pracovník obstarává pohřeb těchto osob.

Jsou-li Vám některé informace nejasné, popř. máte-li další otázky, zatelefonujte nám na tel.: +420483 313 400, +420 483313 500, rádi Vám poradíme. Naší snahou je poskytnout kvalitní a komplexní pohřební služby.